Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door ons met constante zorg en aandacht samengesteld. Echter is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

Rocking Magpie sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website, of het eventueel niet goed functioneren van de website.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.